1.3 פירושים המנוגדים למדרשי ההלכה

אחת הבעיות של כל פרשן היא למצוא את הדרך הנכונה בין פירושי הפשט לפירושי הדרש . בעיה זו מחריפה בעיקר כשמדובר במדרשי הלכה . ההעזה לפרש שלא כהלכה מעוררת בימינו פליאה , אולם בעיני פרשנינו הקדמונים נראה הדבר טבעי , שנוסף לדרש יש מקום לפשט מבלי שיסתרו זה את זה . השקפתם התלמודית היתה מוצקה ואיתנה ולא נשקפה להם כל סכנה מצד פרשנות הפשט . פרשנות המנוגדת להלכה מצויה גם אצל בכור שור , אולם לא במקומות רבים . אדרבה , בעשרות מקומות בחיבורו הוא מקבל את מדרשי ההלכה גם אס אין אלה תואמים את דרישות הפשט . להלן שלוש דוגמאות של פירושי ריב"ש המנוגדים למדרשי ההלכה . . 1 שמות כא , כט : "השור י 0 קל וגם בעליו יומת . " בכור שור : לפי הפשט , פעמים שהוא חייב מיתה , כגון : הניח אותו לילך לדעת כדי שיהרוג אדם שהוא שונא והורגו , אז חייב מיתה , דהוה ליה כמי שהרגו בידים , כמאן דאישקיל עליה בידקא דמיא ( כמו מי שמסיר את הסכר בנהר והמים הרגו . סנהדרין עז , ע"ב . ( ולפי הפשט נראה שאם ירצו היורשים - ימות , ואם ירצו - יקחו דמים . לפי חז'יל , ההיגד "וגם בעליו יומת " פירושו יומת בידי שמים ( מכילתא , מהדורת הורוויץ-רבין , עמ' ....  אל הספר
מכון מופ"ת