פרק 1: יחסי פשט ודרש בפירושי בכור שור

אחד מסימני ההיכר של פירוש בכור שור הוא השימוש המרובה בביטוי "לפי הפשט . " אין בפירושיו הצהרות מתודולוגיות בדבר גישתו למדרשים , כפי שמצינו אצל רש"י ( בפירושו לבראשית ג , ח ) ואצל ר' יוסף קרא ( בפירושו לשמ"א א , יז , ( אולם יש רמזים לדרכו הפרשנית והללו מפוזרים בחיבורו . ריב"ש מגדיר את דרכו הפרשנית בדבריו אלה : "בשבעים פנים התורה נדרשת , ואני פירשתי אחר לשון עברי" ( פירושו לשמות כה , כט , ( וכן "ואני ליישב ל , שון המקרא באתי" ( פירושו לויקרא ו , ב . ( במקומות רבים בפירושיו ריב"ש מביא את דברי חז"ל ואחר כך מביע את דעתו בתוספת ציון "לפי הפשט . " היות שקשה מאוד להגדיר הגדרה חד-משמעית מהו " פירוש של פשט , " נדון בשאלה מהו פירוש של פשט בחיבורו של בכור שור ועל סמך מה הוא סבור שדווקא פירושו הוא פשט .  אל הספר
מכון מופ"ת