מבוא

ר' יוסף בכור שור ( ריב"ש ) חי במאה ה12- בצפון צרפת והיה אחד מבעלי התוספות . איננו יודעים במדויק מתי הוא חי , וכנראה שנולד בשנת 1140 בקירוב . קורות חייו אינם ידועים לנו ואף לא שם אביו . הוא היה תלמידו של רבנו תם , אך אין הוא מזכיר את רבו בחיבורו . ר' יוסף בכור שור כתב פירוש לחמישה חומשי תורה ולספר תהלים . בספריית מינכן נמצא פירושו לתורה בכתב יד . פירוש זה הוא הודפס פעמים אחדות , תחילה בחלקים , ובשנת תשנ"ד יצא לאור במהדורה מדעית על ידי מוסד הרב קוק , ירושלים . ריב"ש נחשב לפרשן שמקומו בין בעלי הפשט הקיצוניים ( כרשב"ם וכרבי אליעזר מבלגנסי ) לבין בעלי התוספות על התורה שגישתם דרשנית ( כמו "הדר זקנים . ( " כפרשן הפשט מחד גיסא , וכאחד מבעלי התוספות מאידך גיסא , הוא משתדל למצוא את דרכו בין שתי המגמות - הפשט והדרש . הוא מקבל את דברי חז"ל אף כאשר הס בניגוד לפשט , בנימוק ש"עליהם אין להשיב" ( פירושו לשמות ח , יד ) ו"שאין להשיב על דברי רבותינו שאף הם כמלאכים לדעת אשר בארץ" ( פירושו לבראשית יח , ב . ( מביטוייו אנו לומדים שאמנם הוא מרשה לעצמו לחלוק על חז"ל בתחום הפרשני , אולם על מעמדם כנושאי דבר ה' אי...  אל הספר
מכון מופ"ת