תשובות לתרגילים

פרק 1 תרגיל : 1 א . הבעיה היא שלפנינו סתירה בין פסוקים ו האחד אומר על המן שטעמו כצפיחית בדבש , והשני אומר עליו שטעמו כטעם לשד השמן . ב . רבותינו מבדילים בין טעם המתאים לזקנים לבין טעם המתאים לתינוקות , הבחנה שאיננה עולה מתוך לשון הכתוב . ואילו לפי פירוש רשב"ם מדובר על אותו מזון , שטעמו שווה לכל אוכליו , אלא שהטעם משתנה בהתאם לטיפול הניתן למזון זה . ג . רשב"ם מדייק במילים "וטחנו ברחים או דכו במדכה" להוכחת דבריו שמדובר בהבדלים בטעם המן לפני הטיפול בו ואחרי הטיפול . כן מדייק רשב"ם בהבדל בין שני הביטויים : "וטעמו" - משמעו טעמו הטבעי , ואילו " והיה טעמו" - משמעו הטעם המתקבל לאחר הטחינה והכתישה . תרגיל : 2 א . הקושי הוא השוני במספר : "ויעלו" בלשון רבים ו"ויבא" בלשון יחיד . ב . מכיוון שהפירוש מסתמך על המשך הפרשה שבה נזכר כלב , שעליו נאמר " והביאו ויו אל הארץ אשר בא שמה" ( במ' יד , כד . ( ג . אין פירוש חז"ל מספק את דרישות הפשט , שכן בכל הפרשה מדובר על המרגלים בלשון רבים - "וגם ילדי הענק ראינו שם" ( במ' יג , כח , ( "ושם ראינו את הנפילים בני ענק" ( שם , לג ) - פרט לביטוי האחד "ויבא עד חברון . " ...  אל הספר
מכון מופ"ת