4.1 נימוקים שונים

במקומות מסוימים רשב"ס נוהג לנמק אירועים , תופעות , אמירות , הוראות , תמיהות וכיוי'ב . תשובותיו מבוססות על אדני ההיגיון , על ערכים חינוכיים ועל עקרונות השקפתיים . את הפסוק "ויברא אלקים את האדם בצלמו " ( בר' א , כז ) רשב"ם מבאר : ואל תתמה אם לא נתפרש יצירת המלאכים , כי לא כתב משה כאן לא מלאכים ולא גיהנום ולא מעשה מרכבה , אלא דברים שאנו רואים בעולם , הנזכרים בעשרת הדברות , כי לכך נאמר כל מעשה ששת הימים ... לדעת רשב"ם , התורה נכתבה לבני אדם הנמצאים בעולם הזה , לפיכך לא ראה הקב"ה לכתוב בתורתו על ענייני בריאת המלאכים , על קיומו של עולם הבא וכיוצא באלה עניינים שמימיים . תרגיל : 1 המלאך הנאבק עם יעקב קורא לו ישראל , "כי שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל" ( בר' לב , כח . ( רשב"ם מפרש זאת כך 1 ... ומה שלקה יעקב ונצלע , לפי שהקב"ה הבטיחו והוא היה בורח . וכן מצינו בכל ההולכים בדרך שלא ברצון הקב"ה , או ממאנים ללכת , שנענשו . במשה כתיב : 'שלח נא ביד תשלח' ( שמ' ד , - r , 'ויחר אף ה' במשה' ( שם , יד . ( בבראשית רבה עו , ב , כתוב : ' ויירא יעקב מאד ויצר לו' ( בר' לב , ז ) - אלא מכאן שאין הבטחה לצדיק בעולם...  אל הספר
מכון מופ"ת