3.2 מידות שהתורה נדרשת בהן

אחת המידות שמשמשת רבות את הפרשנים היא מידה י"ג מתוך ל"ב המידות של ר אליעזר , בנו של ר' יוסי הגלילי : "כלל שאחריו מעשה - אינו אלא פרטו של ראשון . " מידה זו מצויה בפירושו של רש"י לבראשית ב , ח : "ויסע ה ' אלקים גן בעדן מקדם , וישם שם את האדם אשר יצר . " רש"י שואל : ואם תאמר הרי כבר כתיב 'ויברא אלקים את האדם' וגו' ( בר' א , כז , ( ראיתי בברייתא של ר' אליעזר , בנו של ר' יוסי הגלילי , מל"ב מידות שהתורה נדרשת , וזו אחת מהן , 'כלל שלאחריו מעשה הוא פרטו של ראשון . ' 'ויברא את האדם' - זהו כלל . סתם בריאתו מהיכן וסתם מעשיו . חזר ופירש 'וייצר ה' אלקים' ( שם ב , ז , ( ויצמח לו גן עדן , ויניחהו בגן עדן , ויפל עליו תרדמה . השומע סבור שהוא מעשה אחר , ואינו אלא פרטו של ראשון . רש"י מבאר באמצעות מידה זו את שני הסיפורים על אודות בריאת האדם - בפרק א ובפרק ב - ואומר שאין כאן כפילות , אלא הראשון הוא כלל , כלומר מוסר את העניין באופן כללי , והשני הוא פרט , כלומר מפרט כיצד היה הדבר . תרגיל : 2 שמות ב , טו : "וישב בארץ מדין . " רשב"ם י י "כולל , ואחר כך מפרש באיזה עלילה ישב במדין . בתחלה 'וישב על הבאר , ' שם נ...  אל הספר
מכון מופ"ת