2.2 פירושים שבהם רשב"ם חולק על רש"י

למרות הכבוד הרב שרשב"ם רחש לרש"י זקנו הוא לא חשש לחלוק עליו , ולעתים אף בביטויים קשים , כאשר פירוש רש"י לא נראה לו . את הפסוק "גור אריה יהודה מטרף בני עלית " ( בר' מט , ט , ( רשב"ם מפרש ? אתה יהודה בני , לאחר שעלית מלטרוף טרף באומות , ותכרע ותשכב בעירך , לא יבוא אויב להדורידך ולהקימך ממקומך . זהו עיקר פשוטו ... והמפרשו במכירת יוסף לא ידע בשיטה של פסוק ולא בחילוק טעמים כלל . רשב"ם מתייחס בדבריו לפירושו של רש"י , שפירש "מטרף בני עלית - ממה שחשדתיך בטרוף טורף יוסף וכר . "' בעלי הטעמים הטעימו את התיבה "מטרף " בטפחא , שהוא טעם מפסיק , והפרידו בכך בין "מטרף " לבין "בני . " אולם לפי שיטת רש"י , אומר רשב"ם , היה צריך לפסק "מטרף בני , עלית , " כלומר הפסיק צריך להיות אחרי התיבה "בני . " תרגיל : 3 במכירת יוסף כתוב : "ויעברו אנשים מדעים סחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור וימכרו את יו 0 ף לישמעאלים בעשרים כסף " ( בריזיכח . ( רשב"ם : בתוך שהיו יושבים לאכול לחם , ורחוקים היו קצת מן הבור לבלתי אכול על הדם , וממתינים היו לישמעאלים שראו . וקודם שבאו הישמעאלים עברו אנשים מדיינים אחרים דרך שם , וראוהו בבו...  אל הספר
מכון מופ"ת