2.1 פירושים שבהם רשב"ם מזדהה עם רש"י

בראשית כו , יב : "ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים . " רש"י : "בשנה ההיא - אע"פ שאינה כתקנה , שהיתה שנת רעבון . " רשב"ם : "בשנה ההיא - אע"פ שהיא שנת בצורת ורעבון . " רש"י : "מאה שערים - שאמדוה כמה ראויה לעשות , ועשתה על אחת מאה ממה שאמדוה . " רשב"ם י "מאה שערים - שדה ששיערוהו שיוציא כור אחד , הוציא מאה כורין . " תרגיל : 1 יצחק בברכתו לבנו אמר : "יעבדוך עמים וישתוו . ! לך לאמים , הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך " ( בר' כז , כט . ( רש"י : "בני אמך - ויעקב אמר ליהודה 'בני אביך , ' לפי שהיו לו בנים מכמה אמהות , וכאן שלא נשא אלא אשה אחת- אמר 'בני אמך . "' רשב"ם ו "בני אמך - אבל ביעקב שהיו לו נשים הרבה , כתיב בו 'ישתחוו לך בני אביך . " א . מהו הקושי שעמד בפני המפרשים ? היעזר בבראשית מט , ח . ב . במה שונים דברי רשב"ם מדברי רש"י ? ג . במדרש בראשית רבה סו , ה , כתוב : "' ישתחוו לך בני אביך , ' אלא יעקב על ידי שנטל ארבע נשים , לאה רחל זלפה ובלהה , הוא אומר 'בני אביך . ' יצחק נטל רבקה , אמר 'בני אמך . ' במה שונה פירוש רש"י מהמדרש , ומדוע ? תרגיל : 2 כאשר יוסף פגש את אחיו במצרים הו...  אל הספר
מכון מופ"ת