1.1 פירושים שרשב"ם מצטט את חז"ל אך מפרש אחרת

במקומות מסוימים רשב"ם מביא פירוש של חז '' ל ומציג כנגדו את פירוש הפשט שלו . להלן דוגמאות : בראשית מו , ח : "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו " ... רשב"ם : יעקב ובניו - יעקב מחשבון שבעים נפש , כמו שמוכיח לפנינו לפי הפשט . כל נפש בניו ובנותיו ( שם , טו ) של יעקב ולאה , הכל שלשים ושלש עם יעקב . ורבותינו פירשו : זו יוכבד שנולדה בין החומות ( בבא בתרא קכג ע"ב . ( בפסוק ח הכתוב מתחיל למנות את שמות בני ישראל שבאו למצרים , ובפסוק טו הכתוב מסכם את מספרם : "כל נפש בניו ובנותיו שלשים ושלש . " כאשר סופרים את בני יעקב ונכדיו המנויים כאן מגיעים לשלושים ושניים . חסרה אפוא נפש אחת . לדעת רשב"ם , לפי הפשט , הנפש הנוספת היא יעקב , שכן בפסוק ח מצוין בפירוש "הבאים מצרימה יעקב ובניו . " כלומר , לפי לשון הכתוב , הרשימה כוללת את יעקב . אולם כאן מתעורר קושי : מדוע בפסוק טו , שהוא פסוק הסיכום , כתוב "כל נפש בניו ובנותיו שלשים ושלש ?" כלומר רק יוצאי ירכו , ללא יעקב עצמו , מנו שלושים ושלוש נפשות . לכן פירשו רבותינו שהרשימה כוללת את יוכבד , שנולדה בין החומות ( וראה גם פירוש רש"י על אתר . ( תרגיל : 1 הכת...  אל הספר
מכון מופ"ת