מבוא

רשב"ם , רבנו שמואל בן מאיר , ( 1158-1080 ) בן בתו של רש"י , נולד Ramem-n הסמוכה לטרוייש , מקום מושבו של רש"י ( גליל קנפיא בצרפת . ( רשב"ם למד תורה מפי אביו ומפי אבי אמו - רש"י . רשב"ם היה מראשוני בעלי התוספות וכתב פירושים לכמה מסכתות בתלמוד . אחרי פטירתו של רש"י היו רשב"ם ואחיו , רבנו תם , מגדולי הדור . רבנו תם נתפרסם יותר במשא ומתן בהלכה , וכוחו של רשב"ם היה גדול בפירושים , ובעיקר בפירוש המקרא . אף על פי שרשב"ם פירש כנראה את רוב ספרי המקרא , אין בידינו אלא פירושו לתורה , שרידים מפירושיו לנ"ך , שהובאו בספר ערוגת הבושם , ופירוש לקוהלת המיוחס לו . פירושו לתורה נמצא . בידנו בכתב יד יחיד , בלתי שלם , שנדפס בברלין בשנת תס"ה ובשנת תפ '' ט , ובמהדורה מדעית מאת דוד רוזין , ברסלאו תרמ"ב . רשב '' ם ביסס את פירושיו על דיוק בלשון הכתוב והסתמך על מנחם בן סרוק ועל דונש בן לברט שכתבו בעברית . דרכו של רשב"ם שונה מזו של רש"י בכך שפירש רק לפי הפשט וכמעט שאין בדבריו פירוש לפי הדרש . אפשר למצוא בפירושו כמה היגדים מתודולוגיים שבהם הוא מציג את דרכו בפרשנות המקרא . בראש פרשת וישב ( בראשית לז , ב ) הוא כותב '...  אל הספר
מכון מופ"ת