תשובות לשאלות של דיוקים ברש"י

. 1 מדוע נכתב שנית על בריאת הרקיע , הרי הדבר נזכר כבר בפסוק א ? תשובה : בפסוק ו לא מדובר על יצירת הרקיע אלא על חיזוקו . . 2 מדוע נכתב שוב על יצירת הרקיע , הרי הדבר נכתב כבר בפסוק א ? תשובה . בפסוק ז לא מדובר על יצירת הרקיע אלא על תיקונו במקומו . יש לשים לב ש"לעשות" בלשון התורה משמעה לתת צורה לחומר קיים ולא לברוא יש מאין . . 3 בפסוק יא , בציווי , נאמר "תדשא הארץ דשא עשב , " ולא נאמר "למינהו , " ואילו בביצוע נאמר "למינהו" בדשאים . תשובה : הדשאים למדו קל וחומר מהאילנות . A מדוע כתוב כאן "שני המארת הגדלים , " ובהמשך כתוב "המאור הגדול והמאור הקטן ? " תשובה : תחילה נבראו המאורות שווים , ואחר כך נתמעטה הלבנה ונוצר מצב של מאור גדול ומאור קטן . . 5 מדוע ה' מברך את חיות המים ואת העופות עוד לפני שברא את חיות היבשה ? תשובה חיות המים והעופות צריכים לברכה מיוחדת של פרייה ורבייה מכיוון שצדים מהם ואוכלים אותם . נוסף לכך , הקב"ה לא רצה לברך את החיות כדי שלא יתברך גם הנחש בכללן . . 6 מדוע כתוב '' נעשה" בלשון רבים ולא "אעשה" בלשון יחיד ? תשובה : בשל ענוותנותו של הקב '' ה , שנמלך במלאכים . . 7 ביצירת הבהמ...  אל הספר
מכון מופ"ת