שאלות של דיוקים ברש"י

. 1 בראשית א , ו ו "יהי רקיע . '' מה קשה לרש"י ומהי תשובתו ? . 2 בראשית א , ז.- "ויעש אלקים את הרקיע . " מה קשה לרש"י בפסוק ומהי תשובתו ? . 3 בראשית א , יב . ? "ותוצא הארץ . " מה קשה לרש"י בפסוק ומהי תשובתו ? . 4 בראשית א , טז ; "המארת הגדלים . " מה קשה לרש"י בפסוק ומהי תשובתו ? . 5 בראשית א , כב ; "ויברך אתם . '' מה קשה לרש '' י בפסוק ומהי תשובתו ? . 6 בראשית א , כו / "נעשה אדם . " מה קשה לרש"י ומהי תשובתו ? . 7 בראשית ב , ז י "וייצר . '' מה קשה לרש"י בפסוק ומהי תשובתו ? . 8 בראשית ב , יט : "ויצר ה' אלקים מן האדמה . " מה קשה לרש"י ומהי תשובתו ? . 9 בראשית ד , א ו "והאדם ידע . " מה קשה לרש"י ומהי תשובתו ? . 10 בראשית ד , ז : '' הלוא אם תיטיב . '' מה קשה לרש"י ומהי תשובתו ? . 11 בראשית ד , יג ו "גדול עוני מנשוא . " מה קשה לרש"י ומהי תשובתו ? . 12 בראשית ט , ה-ו ו כתוב את דברי רש"י לכל משפט בפסוק , והסבר מניין הוא יודע לפרש כפי שפירש . . 13 בראשית יח , ג : "ויאמר א-דני . " מה קשה לרש"י בפסוק ומהן תשובותיו ? . 14 מה משמעות המילה "כי" החוזרת פעמיים בבראשית יח , טו ? . 15 מהו ההבדל בין שני ...  אל הספר
מכון מופ"ת