תשובות לתרגילים

פרק 1 תרגיל : 1 א . הביטוי "לעולם" לפי משמעו הוא לתמיד . לפי זה , העבד הנרצע יעבוד אצל אדוניו כל ימי חייו . ב . מכיוון שבמקום אחר , בויקרא כה , כתוב שעבדים חוזרים למשפחותיהם , אי-אפשר לפרש את פסוקנו כמשמעו - שעבד עברי יעבוד כל ימי חייו . תרגיל : 2 א . המלאכים מסמלים את השמירה על יעקב : מלאכי ארץ ישראל עולים ומלאכי חו '' ל יורדים , כי כאשר אדם עוזב את בית הוריו ואת ארצו הוא זקוק לשמירה ולהשגחה מיוחדת . הסולם מסמל את במת ההיסטוריה שעליה מתרחשים אירועים , כמו עליית ממלכות ונפילתן המסומלות ב"מלאכי אלקים עולים ויורדים בו . " ב . לפי פירוש רש"י מדובר ביעקב האיש הפרטי , הבורח מפני אחיו , ואילו לפי המדרש יעקב חדל להיות אדם פרטי - הוא מסמל את עם ישראל כולו . תרגיל : 3 רש"י מתעלם מהפתיחה של בראשית רבה מד , י , "המזל דוחקני , " שכן הדבר יובן מההמשך . הוא פותח בדברי הגמרא בשבת , "צא מאיצטגנינות שלך וכו , "' מכיוון שהם מפרשים את הפסוק "ויוצא אותו החוצה' . בהמשך הוא מביא מדברי ב"ר מד , י , "אברם אין לו בן אבל אברהם יש לו בן , " שכן דברים אלה מבארים את תוכן האיצטגנינות ובמה יש להאמין לאחר שיוצאים ממנ...  אל הספר
מכון מופ"ת