5.2 דרכי השימוש של רש"י בתרגום אונקלוס

5 . 2 . 1 ביאור מילים סתומות א . רש"י מסתייע בתרגום ומצטט אותו . להלן ארבע דוגמאות ו . 1 בראשית יד , יד : "וי-ךק את חניכיו . " "וירק" -מה פירושו ? רש"י : "כתרגומו , וזריז" = ) להוציא דבר ממקומו . ( רש"י מביא סימוכין לפירושו מהפסוקים "והריקתי אחריכם חרב " ( ויי כו , לג , ( " אריק חרבי " ( שמי טו , ט ) ועוד . כלומר , אפשר שוירק הוא מלשון ריק - ורש"י מסביר דבריו ( שם : ( "על שם שהוא מריק את התער בשליפתו ונשאר ריק , נופל בו לשון הרקה . " . 2 בראשית מט , יב : "חכלילי עינים מיין , ולבן שנים מחלב . " " חכלילי - '' מה פירושו ? ת '' א : "יסמקון טורוהי בכרמוהי" = ) יאדימו ההרים מכרמיהס . ( רש"י : חכלילי - לשון אודם , כתרגומו , וכן 'למי חכלילות עינים' ( מש' כג , כט , ( שכן דרך שותי יין עיניהם מאדימין ... וכן פירש המקרא , אדום עינים יהא מרוב יין , ולבן שינים יהא מרוב חלב . ולפי תרגומו , 'עינים' לשון הרים , שמשם צופים למרחוק . כלומר , רש"י מקבל את ת '' א למילה חכלילי , שמשמעו אודם , אבל אין הוא מקבל את פירושו לפסוק בכללו . . 3 בראשית כז , לו - . "ויעקבני זה פעמים . " רש"י : "כתרגומו - וכמני ארכני ,...  אל הספר
מכון מופ"ת