4.5 סדר השתלשלות הדברים במקרא

לעתים רש"י מעיר על סדר מסירת הדברים במקרא . לדוגמה : בראשית לט , א : "ויוסף הורד מצרימה . " רש"י : "חתר לעניין ראשון , אלא שהפסיק בו כדי לסמוך ירידתו של יהודה למכירתו של יוסף , לומר שבשבילו הורידוהו מגדולתו . " בין סיפור מכירת יוסף ( בפרק לז ) לבין תיאור קורותיו בבית פוטיפר במצרים ( בפרק לט ) מסופר על יהודה שירד מאת אחיו , על המקרה של יהודה ותמר ופו , ' ובתחילת פרק לט חוזרים לעניין יוסף במצרים , "ויוסף הורד מצרימה . " מדוע נכנסה פרשת יהודה לתוך סיפור יוסף וקטעה את רצף הסיפור ? רש"י שואל זאת ועונה ( לח , א ) ו "למה נסמכה פרשה זו ( יהודה ותמר ) לכאן והפסיק בפרשתו של יוסף ? ללמד שהורידוהו מגדולתו כשראו בצרת אביהם . אמרו : אתה אמרת למכרו . אילו אמרת להשיבו - היינו שומעים לך " !  אל הספר
מכון מופ"ת