4.2 מקרא מסורס

יש פסוקים שכדי להבינם יש לשנות את סדר המילים בהם , כגון י בראשית יד , טו י "ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם . " רש"י : "לפי פשוטו סרס המקרא : ויחלק הוא ועבדיו עליהם לילה , כדרך הרודפים שמתפלגים אחר הנרדפים כשבורחים זה לכאן וזה לכאן . " במדבר יט , ! "וכבס בגדיו הכהן ורחץ בשרו במים ואחר יבא אל המחנה , וטמא הכהן עד הערב . " רש"י : "סרסהו ודרשהו : וטמא עד הערב ואחר יבא אל המחנה . " דברים ד , לח : "להוריש גוים גדלים ועצמים ממך מפניך . " רש"י : "סרסהו ודרשהו : להוריש מפניך גוים גדולים ועצומים ממך . " תרגיל : 2 א . מהו ההיגיון שבשיטת "סרסהו ודרשהו" בבמדבר יט , ז ( מצוטט לעיל ' ( ב . בראשית מ , ה ו "ויחלמו חלום שניהם איש חלמו בלילה אחד . " כיצד יש לפרש פסוק זה לפי שיטת '' סרסהו ופרשהו ? " ג . בראשית מא , ט.- "וכל הארץ באו מצרימה לשבר אל יו 0 ף , כי חזק הרעב בכל הארץ . " כיצד יש לפרש פסוק זה לפי שיטת "סרסהו ופרשהו ?''  אל הספר
מכון מופ"ת