4.1 מקרא קצר

לעתים חסרה מילה במשפט , ויש להשלימה על פי ההיגיון . כגון 1 בראשית ד , טו : "לכן כל הרג קין . " רש '' י : "זה אחד מן המקראות שקצרו דבריהם ורמזו ולא פרשו . לכן כל הורג קין - לשון גערה : 'כה יעשה לו , כך וכך ענשו ' ! ולא פירש r , Cf n בראשית ט , ו : "כי בצלם אלקים עשה את האדם . " רש '' י : ... " זה מקרא חסר , וצריך להיות 'עשה העושה את האדם . "' בראשית לט , ד : "ויפקדהו על ביתו וכל יש לו נתן בידו . " רש"י : "הרי לשון קצר , חסר 'אשר . "' בראשית מא , יג : "אתי השיב על כני ואתו תלה . " רש"י : השיב על כני - פרעה הנזכר למעלה , כמו שאמר 'פרעה קצף על עבדיו . ' הרי מקרא קצר ולא פירש מי השיב ... לפי שאין צריך לפרש . מי השיב ? מי שבידו להשיב , והוא פרעה . וכך דרך כל מקראות קצרים , על מי שעליו לעשות הם סותמים את הדבר . תרגיל : 1 הסבר כיצד אפשר להחיל את הסברו זה של רש"י על הפסוקים הבאים : בראשית ט , ו ; יג , ו ; מא , יג .  אל הספר
מכון מופ"ת