3.2 מילוי פערים

לעתים הפסוק המקראי ( או הקטע כולו ) כתוב בלשון מקוצרת , והקורא תמה על חסרון הפרטים הנדרשים להשלמת העניין . להלן דוגמאות ו . 1 בראשית ד , ח : "ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו . " בפסוק חסר פרט חשוב . מה אמר קץ להבל . רש '' י בפירושו ממלא חלל ריק זה ואומר : "נכנס עמו בדברי ריב ומצה להתעולל עליו להרגו . " כלומר , לשאלה מה אמר לו , רש"י משיב - דברי ריב . התרגומים העתיקים , כמו התרגום הארמי ( המיוחס ליונתן בן עוזיאל , ( תרגום השבעים והתרגום השומרוני , משלימים את הפער ומסבירים שאמר לו "נלכה השדה' . כלומר , הם משלימים את החסר על פי ההמשך . . 2 בראשית יח , א : "וירא אליו ה י באלני ממרא . " ... רש '' י : "וירא אליו - לבקר את החולה . אמר רבי חמא בר חנינא , יום שלישי למילתו היה ובא הקב"ה ושאל בשלומו . " הבעיה בפסוקנו היא שכתוב שה' נראה אל אברהם , אולם לא כתוב שדיבר אתו . רש"י , על פי בבא מציעא פו ע"ב , מסביר שה' נראה אליו כדי לבקרו ביקור חולים . כלומר , מכיוון שבסוף הפרק הקודם מסופר שאברהם קיים מצוות ברית מילה , ומיד אחר כך כתוב שה' נראה אליו ולא כתוב לאיזה צור...  אל הספר
מכון מופ"ת