3.1 זיהוי דמויות

בעקבות חז"ל , רש"י נוטה לזהות דמויות חסרות שם ( אנונימיות ) במקרא עם דמויות מוכרות . להלן דוגמאות בראשית יד , יג : "ויבא הפל'ט . " רש"י : "זה עוג שפלט מן המלחמה . " ומדרש בראשית רבה : "זה עוג שפלט מדור המבול . " בראשית יח , ז : "ויקה בן בקר רך וטוב וירנן אל הנער . " רש"י . "זה ישמעאל , לחנכו במצוות ( בראשית רבה . " ( בראשית מב , כג : "כי המליץ בינתם . " רש"י . "המליץ זה מנשה בנו . " במדבר יא , כז : "וירץ הנער ויגד למשה . " רש"י : "יש אומרים גרשום בן מנשה היה . " רש"י ניסה לזהות את הדמויות הללו משום שלפני התואר שלהם ( פליט , נער , מליץ ) יש ה '' א הידיעה . שמות ד , כ : "ויקרו משה את אשתו ואת בניו וירכבם על החמר " . רש"י : "חמור המיוחד , הוא החמור שחבש אברהם לעקידת יצחק , והוא שעתיד המלך המשיח להגלות עליו , שנאמר 'עני ורכב על חמור' ( זכ' ט , ט . " ( זיהוי החמור איננו זיהוי היסטורי או ביולוגי אלא רעיוני . החמור מסמל את החומריות , ומי שרוכב על החמור כובש את החומריות שבו . כך יעשה גם מלך המשיח שיבוא על חמור .  אל הספר
מכון מופ"ת