2.4 מדרשים המיישבים קשיים רעיוניים

לעתים אפשר לפתור בעיה מחשבתית-רעיונית-דתית באמצעות מדרש . להלן דוגמה : בבראשית , פרק טו , הקב"ה מתגלה לאברהם ומבשר לו את בשורת הזרע . למשמע הבטחה זו כתוב : "והאמן בה ' [ יחשבה לו צדקה " ( בר' טו , ו . ( מיד אחר כך אברהם מתבשר על בשורת הארץ , אולם על כך הוא שואל : "במה אדע כי איךשנה " ? ( ח . ( על כך מתעוררת תמיהה כיצד ייתכן שאברהם מתגלה כבלתימאמין בהבטחת ה . ' לפיכך רש"י מפרש על פי המדרש י "במה אדע - לא שאל לו אות אלא אמר לפניו : הודיעני באיזה זכות יתקיימו בהן . אמר לו הקב"ה . בזכות הקרבנות . " להלן המקור בבראשית רבה מד , יז ? . "רבי חייא בר חנינא אמר י לא כקורא תגר , אלא אמר לו : באיזו זכות ? אמר לו בכפרות שאני נותן לפניך . 1 כלומר , אברהם לא ביקש אות אלא שאל בתמיהה באיזו זכות יזכו בה בניו . דהיינו , אין כאן חוסר אמונה אלא הצטנעות . יש להוסיף עוד שהבטחת הזרע ניתנה לאברהם אישית ולזמן קרוב , ואילו הבטחת הארץ היתה לדורות הבאים ולזמן רחוק . לדעת רמב"ן , אברהם חשש שמא יחטאו בניו ותיבטל ההבטחה , או שהכנענים יעשו תשובה , לכן ביקש "שידע ידיעה אמיתית שירשנה ולא יגרום חטאו או חטא זרעו למנעה מה...  אל הספר
מכון מופ"ת