1.4 דרכו של רש"י בהבאת מדרשים

בכמה מקומות רש"י מעיר הערות מתודולוגיות על אודות דרכו בפרשנות המקרא : " יש מדרשי אגדה רבים וכבר סדרום רבותינו על מכונם בבראשית רבה ובשאר מדרשות , ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא ולאגדה המיישבת דברי המקרא דבר דבור על אופניו" ( פירושו לבראשית ג , ח . ( " ויש מדרשי אגדה אבל אין מיושבין על פשוטו" ( שם , כב . ( " ומדרשי אגדה יש , ואני איני בא אלא לפשוטו" ( שם , כד . ( " ויש בזה מדרשי אגדה אך זה ישובו של מקרא" ( שם ד , ח . ( " ויש מדרשי אגדה רבים 'בלא ידון' אבל זה הוא צחצוח פשוטו" ( שם ו , ג . ( " ויקרא לו אל אלהי ישראל ... ודברי תורה כפטיש יפוצץ סלע מתחלקים לכמה טעמים ואני ליישב פשוטו ומשמעו של מקרא באתי" ( שם כז , מא . ( ... " ורבותינו דרשוהו לעניין של מעלה , שאמר משה 'למה הרעתה' ( ה , כב , ( א"ל הקב"ה חבל על דאבדין ולא משתכחין ו ... אין המדרש מתיישב אחר המקרא מפני כמה דברים ... אחת ... ועוד ... לכך אני אומר יתיישב המקרא על פשוטו , דבר דבור על אופניו , והדרשה תדרש , שנאמר 'הלוא כה דברי כאש , נאם ה , ' וכפטיש יפוצץ סלע' ( יר' כג , כט ) מתחלק לכמה ניצוצות" ( שמות ו , ט . ( ובמקור ( סנהדרין ל...  אל הספר
מכון מופ"ת