1.3 דרש המנוגד לפשט ולכן איננו מובא

כאמור לעיל , דרכו הפרשנית של רש"י היא דרך הפשט , והוא מביא מדרשי אגדה רק אם הם מיישבים את דברי המקרא . לדוגמה ו בראשית ד , ח : "ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו . " רש"י : "ויאמר קץ אל הבל אחיו - נכנס עמו בדברי ריב ומצה , להתעולל עליו להרגו , ויש בזה מדרשי אגדה , אך זה ישובו של מקרא . " בקריאת הפסוק מתעוררת שאלה : מה אמר קין להבל ? לדעת רש"י , המשך הפסוק מלמד על תחילתו : קין אמר לו דברים ששימשו כהכנה וכרקע למעשה הרצח . רש"י מציין עוד שיש בזה מדרשי אגדה אולם אין הוא מביאם . להלן דברי המדרש בבראשית רבה כב , טז : ... על מה היו מדיינים ? אמרו 'בואו ונחלוק את העולם . ' אחד נטל את הקרקעות ואחד נטל את המטלטלין . ( בתרגום ) זה אמר 'הארץ אשר אתה עומד עליה שלי היא' וזה אמר 'מה שאתה לובש שלי הוא . ' זה אמר 'חלוץ' וזה אמר 'פרח . ' מתוך כך , 'ויקס קין אל הבל אחיו ויהרגהו . ' ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי אמר . שניהם נטלו את הקרקעות ושניהם נטלו את המטלטלין . ועל מה היו מדיינין ? אלא זה אומר 'בתחומי בית המקדש יבנה , ' וזה אומר 'בתחומי בית המקדש יבנה , ' שנאמר 'ויהי בהי...  אל הספר
מכון מופ"ת