2. דרכו הפרשנית

סיבות רבות גרמו להתפשטות פירושו של רש"י בעם ישראל ולהתחבבותו על כל הלומדים : סגנונו הצח והבהיר , חדירתו לעומק הכתוב וכוחו הפדגוגי לנסח את דבריו באופן שכל קורא ולומד , קטן כגדול , מוצא בהם את מבוקשו -הכול לפי דרגת ידיעתו וחכמתו . נוסף למעלות אלו יש בפירושו של רש"י למקרא , ובייחוד בפירושו לתורה , מזיגה נאה של פשט ודרש , הלכה ואגדה , באופן שגם הלומד האמון על לימוד התורה שבעל פה מוצא בו את הדברים החביבים עליו והגורמים לו הנאה רוחנית רבה . פירושיו מצטיינים בפשטותם ובבהירותם וכל מילה שקולה ומדודה . פשט ודרש משולבים בפירושו אך רש"י ביכר את הפשט , ואכן הפשט הוא יסוד ראשון ועיקרי בפירושו . נכדו , רשב"ם ( ר' שמואל בן מאיר , ( כותב בראש פרשת וישב : וגם רבנו שלמה , אבי אמי זצ"ל , מאיר עיני גולה , שפירש תורה ונביאים וכתובים , נתן לב לפרש פשוטו של מקרא , ואף אני ... נתווכחתי עמו ולפניו והודה לי שאילו היה לו פנאי , היה צריך לעשות פירושים אחרים לפי הפשטות המתחדשים בכל ירם . הפירוש שבידינו מוכיח שרש"י שאף ללכת בדרך הפשט , והוא הדגיש זאת במקומות הרבה . למשל : " וישמעו יש מדרשי אגדה רבים , וכבר סדרום רבו...  אל הספר
מכון מופ"ת