1. תולדותיו

רבי שלמה יצחקי , ( 1105-1040 ) הידוע בשמו המקוצר רש"י , הוא גדול פרשני המקרא והתלמוד , ופירושיו נתפשטו בכל תפוצות ישראל . תאריך לידתו מצוין בתשובת מהרש"ל , ו , שלמה ב"ר יחיאל לוריא אשכנזי , שחי בפולין במאה ה16- ( שו"ת , סימן כט . ( וכך נכתב שם ; ... " ורבנו גרשון מ'יה ( מאור הגולה ) קבלה מרב האי ונפטר שנת ד' אלפים ות"ת , ורש '' י נולד באותה שנה , ויחי ס"ה שנים ונפטר בשנת ד' אלפים ותתס '' ה . " תאריך פטירתו נזכר בכמה מקורות קדומים . בסופו של אחד מכתבי היד של פירוש רש"י כתוב . "הארון הקדוש , קדש הקדשים , המורה הגדול רבי שלמה זכר צדיק לברכה , בן הקדוש ר' יצחק ז"ל צרפתי , נלקח מאתנו ביום ה' כ"ט תמוז תתס"ה ליצירה , והיה בן ס"ה כשנתבקש לישיבה של מעלה . " אין לנו ידיעות ברורות על אביו של רש"י , וייתכן שאף הוא היה תלמיד חכם . רש"י מזכירו פעם אחת בפירושו לתלמוד ! "לשון אבא מורי מנוחתו כבוד" ( עבודה זרה עה , ע"א . ( דודו , אחי אמו , ר' שמעון "הזקףי , היה תלמיד חכם שלמד אצל רבנו גרשום מאור הגולה במגנצא . רש"י מביא בשמו פירושים שונים לתלמוד . לרש"י היו שלוש בנות , ושתיים מהן נישאו לתלמידי חכמים גד...  אל הספר
מכון מופ"ת