2. פרשנות מהי?

הגדרות שונות ניתנו למושג "פרשנות' וסיווגים שונים הוצעו כדי למיין סוגים שונים של פרשנות . כפתח לדיון נאמץ כאן את הגדרתו של אבן שושן "הפרשנות - הסברת טקסטים קשים או דברים ועניינים הטעונים ביאורי . הגדרה זו תואמת באופן כללי את פרשני הפשט של ימי הביניים הכלולים בספר זה . רש"י , רשב '' ם , בכור שור , ראב"ע ורמב"ן - כולם באים ליישב קשיים המתעוררים תוך כדי קריאת פרקי התורה ולהבהיר דברים המצריכים ביאור . באילו קשיים מדוברי להלן קטע מבראשית ד , א-טו , המספר על רציחת קין את הבל אחיו . יש להניח כי הסיפור ידוע לקורא וכי דברי הכתוב מובנים לו באופן כללי , אך עיון נוסף בפסוקים עשוי לעורר בין השאר את השאלות הבאות י - מה משמעותה של המילה "שאת ?" ז ) - מה אמר קין להבל בפסוק ח ? - מדוע שעה ה י למנחתו של הבל ודחה את מנחתו של קין ? - בפסוק יג , האם קין מודה בחומרת חטאו ואומר בצער "גדול ע / ני מנשא " ! או . 2 א' אבן שושן , המילון החדש , קרית ספר , ירושלים , 1989 ערך פרשנות , הגדרה . 1 מובאות שם הגדרות נוספות . אחת מהן ו "פרשנות ' מתן משמעות לנתפס על ידי החושים , " ובמקרה שלנו - הטקסט . לפי הגדרה זו , פרשנ...  אל הספר
מכון מופ"ת