תוכן העניינים

. 1 תולדות פרשנות המקרא 1 . 1 הפרשנות במקרא עצמו 1 . 2 13 הפרשנות בתרגום הארמי 1 . 3 13 פרשנות חז"ל 1 . 4 15 פרשנות ימי הביניים 19 . 2 פרשנות מהיל 24 . 3 פשט ודרש בפרשנות המקרא 32 פשט ודרש- האם יש סתירה ביניהם ? 35 A מילון מונחים להבנת פרשני המקרא 39  אל הספר
מכון מופ"ת