דרכים בפרשנות המקרא : עיון בפרשנות ימי הביניים על התורה - כרך א

יוסף צי ! 6 _ן _יהיסיפל גבו כויכאכ _י גדום הוראת הממדא בבזככ י כ י ות כ י _הכעורזז-מורים n"D 1 n / IDK ) בית ספר למחקר ופיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות דרבים בפרשנות המקרא עיון בפרשנות ימי הביניים על התורה ברך א ירסן * ניצן ידזושפט כבו מיכאל גרוס  אל הספר
מכון מופ"ת