רשימת מקורות

אכן , י' . ( 1983 ) הדמלת בסיפורת . תל אביב : ספרית פועלים . אבן-זהר , א' . ( 1973 ) הספרות העברית הישראלית מודל היסטורי . הספרות , ר , ( 3 ) 427 . 440-427 אבן-זהר , א' . ( 1984 ) דינמיקה ספרותית . הספרות . 140-138 , ( 33 ) 1 אופק , א' . ( 1981 ) סנדל הזמנית של החתול במגפיים - גלגולן של אגרות . תל אביב : דביר ספרי רשפים . איגלטון , ט' . ( 2006 ) אידיאלללגיה - מכלא ( א' מוקד , מתרגם . ( תל אביב : רסלינג . איזר , ו' . ( 2006 ) מעשה הקריאה : ו / אודיה של תגלנה אסתטית ( א' גורן , מתרגמת . ( ירושלים : מאגנס . אלאור , ת' . ( 1998 ) נפסח הנא - נשים לאוריינות נצילנלת הדתית . תל אביב : עם עובר . אלאור , ת' . ( 2006 ) מקומות שמורים : מגדר לאתנילת במחתרת הדת להתשלנה . תל אביב : עם עובד . אלטר , ר"א . ( 2001 ) הנאות הקריאה נעיד ? האידיאולוגי ( ר' שחם , מתרגם . ( חיפה : הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה וזמורה ביתן . אלקד-להמן , א' . ( 1997 ) על הוראת ספרות ילדים במכללה : שאלות של זהות אישית , נשיות , גבריות והפתעות בשירי נורית זרחי . דפים , . 144-132 , 24 אלקד-להמן , א' . ( 2007 ) הקסם שנקשר - אינטר...  אל הספר
מכון מופ"ת