לוח ‭:6‬ נתוני רקע על אודות המורים המשתתפים במחקר - ותק בהוראה ועיסוק נוסף