לוח ‭:5‬ נתוני רקע על אודות המורים המשתתפים במחקר - ותק בהוראה ותואר אקדמי