נספח: המחקר הכמותי (2000-1999) בנקודת המוצא לספר

מטרת המחקר הייתה לחשוף את דרכי החשיבה החשובות שמפעילים בדיסציפלינה מורי מורים במכללות לחינוך המלמדים מדעים בהשוואה למורי מורים המלמדים ספרות . לשם כך שלחנו שאלונים ל210- מורי מורים ב21- מכללות לחינוך כישראל , המלמדים קורסים במגוון מקצועות המדעים ( להוציא מחשבים ומתמטיקה ) ובמקצועות הספרות . לאחר משלוח השאלונים פנינו אליהם גם באמצעות הטלפון . את מרבית מורי המורים לא הכרנו היכרות קודמת , וכדי להגיע אליהם נעזרנו בעמיתים ממכללות שונות . 56 % מהם ענו על השאלון : 64 מורים למדעים 44 ) נשים , ו20- גברים ) ו54- מורים לספרות 45 ) נשים , ו9- גברים . ( שתי הקבוצות , מורי המורים למדעים ומורי המורים לספרות , נמצאו דומות מבחינה סטטיסטית בהתפלגות הוותק בהוראה והתואר האקדמי , כפי שמוצג בלוח 5 ( גרינספלד ואלקד-להמן , . ( 2002 נתוני הרקע של מורי המורים מצביעים על כך ש 55 % - מאוכלוסיית המחקר היו בעלי תואר שלישי בזמן מילוי השאלונים . 79 % ממורי המורים היו בעלי תעודת הוראה . לשיעור ניכר ממורי המורים ( 71 % ) היה ניסיון קודם כהוראה במערכת החינוך , רל 19 % - מהם היה ניסיון קודם בהוראה באוניברסיטה . בעיסוק הנ...  אל הספר
מכון מופ"ת