תרשים ‭:10‬ מודל לתיאור תהליך דינמי של התפתחות מקצועית