מתוך הדיאלוג עם הסיפורים: הצעה למודל דינמי של התפתחות מקצועית

בספרות העוסקת בתהליכי התפתחותם המקצועית של מורים ( ראו בפרק השני בספר , ( מוצגים מודלים שונים הקשורים למעגל החיים של המורה , מהיותו טירון ועד לפרישה . במודלים אלה , הגורמים המרכזיים להתפתחות הם משך העיסוק בהוראה וגיל המורה . חלק מהמודלים הללו מעוצבים בשפה מילולית בלבד , תוך שימוש בביטויים כמו "פזות , " "שלבים , " " מעגלים . " חלקם מייצג גם בשפה גרפית את המחשבה התאורטית ( כפיר , אברור וריינגולד , ; 2006 פוקס , . ( Robertson , 2000 ; 1995 מורי המורים אשר את סיפוריהם שמענו מצויים בשלבים פורמליים שונים של חייהם המקצועיים . ההתפתחות שהם מתארים אופיינית , בחלקה , למורים בכלל ( למשל : התמקדות המורה בצורכי הלומד . ( עם זאת , יש במה ששמענו היבטים ייחודיים למורי מורים , בהקשר המיוחד של מכללות לחינוך בישראל , בהן לומדים הסטודנטים לקראת תואר B . Ed . בהוראה . כמו כן , אפשר לייחס משמעות מיוחדת גם לעיתוי כתיבת דברים אלה , בעשור הראשון של המאה ה , 21- תקופה שבה , נוכח מסקנות ועדת דברת ( מדינת ישראל , משרד החינוך התרבות והספורט , כח המשימה הלאומי לקידום החינוך כישראל , , ( 2005 והמשבר שמקצוע ההוראה מצ...  אל הספר
מכון מופ"ת