קטגוריות תמטיות בסיפורי מורי מורים למדעים ומורי מורים לספרות

בסיפורי המורים עלו נושאים מתחומים מגוונים ביותר . חלקם קשורים לדיסציפלינה - מדעים או ספרות - וחלקם לתחומים אישיים , מקצועיים ואחרים . הנושאים הללו התייחסו למרכיבים כרצף האירועים וכסיבתיות לו , הבונים את עלילת הסיפור שהשמיע המורה בראיון ( פורסטר , , ( 1964 וכן למאפייני דמותו ותפיסותיו המקצועיות , למשל : תיאור של מצב קודם שמורה המורים היה בו , תיאור המצב החדש שאליו הגיע בתהליך ההתפתחות ועוד . בלוח 3 המובא להלן מוצגת רשימה של הנושאים שעלו בסיפורי מורי המורים למדעים , ובלוח 4 מנויים הנושאים שהעלו מורי המורים לספרות . אנו מבקשות לציין כי אין ללמוד מסדר התמות על מרכזיותן בראיונות או על תדירותן בהם . הנושאים מתייחסים לשלבי ההתפתחות השונים : לפני השינוי , במהלך השינוי ובעקבותיו . את שתי הרשימות , התמות בסיפורי מורי המורים למדעים והחמות בסיפורי מורי המורים לספרות , אנו מציגות כרצף , בזו אחר זו . המעיין בהן יוכל לעמוד על נקודות שוני ונקודות הקבלה או התאמה בין שתי הקבוצות . לוח : 3 תמות מרכזיות בסיפורי מורי המורים למדעימ , בהתייחס להתפתחותם המקצועית . 1 גורמים תומכי שינויים או מעכבי שינויים בחשיב...  אל הספר
מכון מופ"ת