ספרות והוראת ספרות

הקשבה לסיפורי מורי המורים לספרות והעיסוק בהם , עוררו בנו את השאלה האם ספרות והוראת ספרות חד הן , או שמא אלו הם שני תחומים נפרדים , בדומה למדעים ולהוראת המדעים . באוניברסיטאות רבות בעולם נלמד בעשורים שחלפו תחום הוראת מדעים , בעוד מחלקות להוראת ספרות כמעט אין . סטודנט לספרות הופך למורה כמעט מבלי דעת ( Booth , 1998 ) ובהכשרה מוגבלת . חוקר ספרות או מורה טוב לספרות - הופך למורה מורים לספרות , באופן מקרי , פשוט משום שהוצע לו ללמד במכללה להכשרת מורים , וללא כל הכשרה מיוחדת , לא להכשרת מורים ולא להוראת ספרות . מסיפורי מורי המורים שאותם שמענו , עולה כי יש צורך להכשיר את מורה המורים לספרות בהכשרה ייחודית המתמקדת בתחום הוראת ספרות , ובוודאי שיש מקום נרחב לעיסוק מעמיק בשאלות של אסתטיקה , שכמעט אינן זוכות להתייחסות בחוגים לספרות באוניברסיטאות בארץ .  אל הספר
מכון מופ"ת