התפתחות מקצועית כקיום

למרות שהצגנו בפרק זה סיפורים מרשימים של התפתחות מקצועית שיש בהם שינוי תפיסתי , ברצוננו לציין כי התפתחות מקצועית של מורי מורים לספרות אינה מותנית , בהכרח , בשינוי תפיסתי . בקרב מורי מורים לספרות , שאת סיפוריהם שמענו והבאנו בפרק השני , כמו סיפורה של נועה , וכן סיפורים של אחרים , שלא יכולנו להביא בספר בשל קוצר היריעה , ראינו דוגמאות מעניינות של התפתחות מקצועית ללא שינויים תפיסתיים . דוגמה אחת לסיפור מסוג זה הוא סיפור ההתפתחות המקצועית של רות . דרכה של רות בהוראת הספרות ובמחקר הספרות היא שילוב של ישן עם חדש : "אין כאן אין החוק של 'וישן מפני חדש תוציאו . ' אלא יש הישן , שאני משמרת אותו כל הזמן , אני נותנת אותו לשיפוץ , ומנקה ממנו את האבק , שומרת עליו מכל משמר , וחוץ מזה אני כל הזמן אוספת עוד ועוד . " נוסף על מטפורת הסרת אבק , הסיפור של רות שפע מטפורות כמו ; צמיחה , התרחבות , זרימה , ספרות טובה כבגד תפור היטב ועוד . כדי להמחיש את תהליכי ההתפתחות המקצועית שלה , ציטטה רות מהשיר "על עצמי" מאת לאה גולדברג , 1964 ) עמ' : ( 74 זמני רותט בשירי כשנות העץ בעגוליל כשמת וויי בקמטי מצחי . המתבונן בגזע כ...  אל הספר
מכון מופ"ת