התפתחות מקצועית ושינוי תפיסתי בקרב מורי מורים לספרות

תהליכי התפתחות מקצועית כרוכים בתהליכי שינוי למיניהם . עם זאת , אין במחקר עמידה על שינויים תפיסתיים כחלק ממהלך ההתפתחות המקצועית של מורים באקדמיה או של מורי מורים . חלק מהשינויים המצויים ברקע המחקר שלנו הם שינויים מבניים שעברה מערכת הכשרת המורים , ואלה השפיעו על כל מורי המורים שהשתתפו במחקר . הגדרת המכללות כמוסדות אקדמיים להכשרת מורים גרמה מתחים , ובהם תביעה ללימודים מתקדמים של חברי סגל , כפי שראינו בסיפורה של סוזאן ; לקריאה להגדרה עצמית של המכללות להכשרת מורים , כפי שראינו בסיפורו של עידו ; להשקעה במחקר ובפרסום כפי שראינו בסיפוריהן של מיכל ושל קרן ; למתח בין המערכת האקדמית לבין מערכת הכשרת המורים ( קינן , ( 1999 שבא לידי ביטוי בסיפורים השונים ששמענו , אם בתביעתו של עידו להכשיר מורה לספרות ולא חוקר ספרות , או בדברי רוני שהדגיש את הצורך בהעברה בלמידה של הסטודנט למדעים המתעתד להיות מורה - גישה דומה מאוד לגישתה של סוזאן בהוראת ספרות במכללה . הסיפורים מתארים התלבטות בשאלה מה אופייה ומטרותיה של ההוראה הראויה במכללות להכשרת מורים : האם יש ללמד לחקור ספרות , או אולי ליישם את הנלמד בתור מורה . ...  אל הספר
מכון מופ"ת