מבט רחב על ידע של מורי מורים למדעים

ידע פרופסיונלי של מורים מקיף לפחות שלושה תחומים עיקריים : ידע בתחום הדעת שאותו מלמד המורה , ידע פדגוגי כללי ( על אורות הלומד , ניהול כיתה , הוראה-למידה , תכנון לימודים , ידע בפילוסופיה של החינוך ועוד , ( וידע תוכן פדגוגי , הכולל דרכים ואסטרטגיות מיטביות ללמידה ולהוראה של תחום תוכן מוגדר . ( Shulman , 1987 ; Wilson , Shulman & Richert , 1987 ) ידע של מורים מתואר במודל אחר , באמצעות חמישה תחומים : ידע העצמי או האני , ידע פדגוגי כללי , ידע סביבה , ידע התוכן וידע תוכן פדגוגי . ( 1997 Adams & Krockover , ) גם הספרות העוסקת בידע של מורי מורים מתייחסת לתחומי הידע שצוינו לעיל , כניסיון להגדירם . ( Poyas & Smith , 2007 ; Smith , 2003 ) כראיונות שערכנו עם מורי המורים לא שאלנו על הידע הרלוונטי להכשרת מורים , אך המרואיינים שבו ונגעו בשאלה מהו תפקידו של מורה המורים , ומה עליו לדעת לשם כך . בעוד מחקרים רבים בחינוך עסקו בשאלה מה הם גופי הידע הנחוצים למורה בהוראה בית ספרית , לשאלה מהו הידע הנחוץ למורי מורים הוקדשה תשומת לב מועטה . לימודים לקראת תואר שלישי בהכשרת מורי מורים , מתקיימים באוניברסיטאות ספו...  אל הספר
מכון מופ"ת