תהליכי שינוי בידע של מורי מורים

הצגנו את סיפורי שני מורי המורים , ככלי ללמידה על תהליכי ההתפתחות המקצועית של מורי מורים למדעים . מורים ותיקים חשים לעתים שחיקה ( פרידמן , . ( 2000 בניגוד להם , כל המשתתפים במחקרנו מאופיינים בתחושות ויטליות , התפתחות והתלהבות כלפי ההוראה או כלפי הדיסציפלינה שבה הם עוסקים . התלהבות מאפיינת מומחים בתחומם , ( Alexander , 2003 ) המתבוננים בעשייתם מבעד לפרספקטיבה רחבה , כשם ששמענו בסיפורם של רוני ומיכל . תאוריות על אודות התפתחותם המקצועית של מורים באקדמיה ( Kugel , 1993 ; Nyquist & Sprague , 1998 ; Robertson , 1999 ) הציעו מודלים אחדים שבהם ההתפתחות מיוצגת באמצעות שלבים שעובר המורה . בתהליך חלים שינויים בנקודת המבט של המורה על עיסוקיו , כמו כן מתרחשים שינויים באשר לתחומי העניין שלו . ממצאי מחקרנו תומכים בתאוריות השלבים הללו . בדומה למורי מורים אחרים בעולם , ( Cochran-Smith , 2003 ) מוקד הכשרתם האקדמית של המשתתפים במחקרנו היה בדיסציפלינה עצמה , ולא בהכשרת מורים . בשל כך , לא ראו עצמם מלכתחילה כמכשירי מורים . כמהלך הראיון , אנו - המראיינות - לא שאלנו על ידע רלוונטי של המרואיינים בתחום הכשרת המ...  אל הספר
מכון מופ"ת