תמונות וזכוכית מגדלת

אפשר להגיע להבנה של ניסיון אנושי לפרטיו מנקודות תצפית סובייקטיביות של המרואיינים השונים באמצעות ראיונות עומק , כפי שהוצגו בפרופילים שהובאו בפרק הראשון . מן הסיפורים אפשר ללמוד כיצד התרחשה התנסותם של מורי המורים , ומה טיב המגע של התנסותם עם כוחות חברתיים וארגוניים , בהקשר שבו הם חיים ועובדים . קריאה בסיפורים מזמנת אפשרות להשתתפות קוגניטיבית ואמוציונלית בניסיונם הפרופסיונלי של מי שחיים או פועלים בהקשר של הכשרת מורים בישראל בראשית המאה ה . 21- בפרק הראשון שמענו סיפורי חיים של מורי מורים למדעים ולספרות , על התפתחותם המקצועית ועל השינויים בחשיבה שלהם . אלה אינם בהכרח סיפורים של הצלחה . לעתים התוצאה היא הצלחה חלקית , ובחלק מהסיפורים התהליך הוא החשוב . מהסיפורים אפשר ללמוד איך , מתי ובאילו תנאים מורי המורים למדעים ומורי המורים לספרות לומדים ומשתנים . בפרק זה נביא , באמצעות וינייטות ( תמונות ) והערות פרשניות , את סיפורי החיים של שני מורי מורים למדעים ושני מורי מורים לספרות בזיקה לגישות תאורטירת בדבר התפתחות מקצועית ובדבר שינוי תפיסתי . ( conceptual change )  אל הספר
מכון מופ"ת