סיפורי מורים, התפתחות מקצועית ושינוי תפיסתי

" הסיפור קדום בהרבה מהאמנות וממדע הפסיכולוגיה , " אומרת הפסיכיאטרית היונגיאנית קלריסה פינקולה אסטס , 1997 ) עמ' . ( 31 "לספר את הסיפור - משמעו לעורר את האנרגיות הנובעות מעומק הנפש האנושית , להחיות את הדימויים והסמלים , ולצאת מתוך חוויות בדידות ולהתחבר אל המקום שבו אנו חולקים גורל אנושי משותף" ( שם , עמ' . ( 14 סיפורים מייצגים סוג אחר של ידע וסוג אחר של חשיבה , שונה מהידע והחשיבה הלוגית , אך בעל תוקף שאינו פחות מהם . ( Bruner , 1986 ) מאז מה שמכונה "המהפך הנרטיבי" , ( narrative turn ) הידע הנרטיבי איננו עוד נחלתו הבלעדית של המחקר בספרות . כיום , הוא נתפס כידע לגיטימי שהוא נדבך חשוב במחקר בתחומי הפסיכולוגיה , הסוציו-לינגוויסטיקה , הסוציולוגיה , ובמגוון של פרופסיות כמו רפואה , פסיכיאטרית , סיעוד , משפטים , עבודה סוציאלית וחינוך . ( Clandinin & Connelly , 2000 ; Kohler-Riessman , 2002 ) הניסיון האנושי בכל אחד מתחומי העיסוק הללו נבנה באמצעות סיפורים : זו הפעולה שאנו נוקטים כשאנו מתארים מחקר , הוראה , או חומרים קליניים ; וזו הפעולה שנוקטים אנשים העובדים איתנו כשהם מדווחים על אודות פרטי הניסי...  אל הספר
מכון מופ"ת