מחקרים על התפתחותם המקצועית של מורי מורים

מורי מורים הינם אוכלוסייה ייחודית בקרב מורי אקדמיה , בשל עיסוקם בהוראה-על-הוראה . מחקרים על אוכלוסייה זו נעשו בהיקף מוגבל , (& Coffey , 2000 ; Cochran-Smith , 2003 Gibbs ) וחלקם נעשה רק באחרונה . בין המחקרים הללו ניכרת מעורבותם של חוקרים מישראל ( אלקד-להמן וגרינספלד , ; 2002 גרינספלד ואלקד-להמן , ; 2002 טבק , Cochran- ; 2006 . ( Tohar , Asaf , Kainan & Shachar , 2006 Ylanne & Trigwell , 2008 ; Poyas & Smith , 2007 ; Smith , 2003 ; Smith , 2003 ; Murray , 2005 ; Postareff , Katajavuori , Lindblom- העניין בהתפתחותם המקצועית של מורי מורים היה מקומי ואישי , ורק לאחרונה ניכרת מגמת התעניינות של חוקרים כתחום . המחקרים מתייחסים למגוון סוגיות , וכהן.- הידע של מורי המורים ;( Lunenberg , 2002 ; Smith , 2003 , 2005 Cochran-Smith , 2003 ; Korthagen , 2000 ;) סטנדרדים פרופסיונליים לידע של מורי המורים ;( Koster & Dengerink , 2001 ; Smith , 2005 ) מחקרים על התפתחות מקצועית של מורי מורים תוך התייחסות להוראה במכללות ( 2005 Katz & Coleman , 2002 ; Smith , 2003 ; Poyas & Smith , ) ולהתנסות הסטודנטים בבית-...  אל הספר
מכון מופ"ת