התפתחות מקצועית של מורים ושל מורים באקדמיה

שינוי הוא תנאי הכרחי להתפתחות מקצועית בכל תחום , כולל התפתחות מקצועית של מורים ( Burden , 1990 ) ושל מורי מורים . ( Smith , 2003 ) המושג 'שינוי' והמושג 'התפתחות מורים' קשורים זה בזה מכיוון שהתפתחות היא תופעה של שינוי המתרחש בזמן , מצורות פשוטות לצורות מורכבות יותר . ( Burden , 1990 ) פחד משינוי והתנגדות לו הם גורמים מעכבים בתהליכי התפתחות מקצועית ( פוקס , . ( 1998 בעולם רווח המונח "התפתחות מקצועית" ( development professional ) גם לתוצאה = ) התפתחות ) וגם לתהליכים יזומים = ) פיתוח מקצועי כמו : השתלמויות מורים ובמינוח באנגלית : ( programs in-service של תכניות שעוצבו בידי מומחים או בידי רשויות חינוך , במיוחד כדי להגיע לתוצאה מצופה של "התפתחות" או של "שינוי . " ההבחנה בשפה העברית בין המילה התפתחות למילה פיתוח תסייע לנו להבחין בין שתי התופעות . כאשר מדובר בתהליכים יזומים לפיתוח מקצועי , ( in-service programs ) מדובר באמצעי לשיפור הישגי תלמידים ;(& Stiles , 1998 Loucks-Horsley , Hewson , Love ) אמצעי לשיפור כשרי המנהיגות של המורה , והתפתחותו כמנחה ;( Haas , 2000 ) בהוראת מקצועות מדעיים - דרך...  אל הספר
מכון מופ"ת