שינוי תפיסות והוראת מקצועות מדעיים

בשנות השישים חל מפנה בגישה להוראת מדעים בעולם המערבי , בעקבות הצלחתם של הסובייטים בשיגור לחלל של ה"ספוטניק" - החללית הראשונה . אירוע זה הפך לגורם מכונן שהביא לרפורמה מקיפה בתכניות הלימודים בארצות הברית ובפעילות מחקר ופיתוח מקצועי בחינוך וכהוראה , ( Gess-Newsome , 2001 ; Grobman , 1969 ) תוך הקצאת משאבים אדירה . מטרת הרפורמה הייתה לעדכן את תכניות הלימודים במדעים כדי שאפשר יהיה להכשיר עתודת אזרחים אורייני מדע , אשר יוכלו להשתלב במחקר בעתיד . תהליך זה השפיע על הנעשה במערכות חינוך שונות בעולם ובישראל ( תמיר , לוין , לוי , חן וזוזובסקי , , ( 1988 ברמה התפיסתית , המערכתית ( אחריות לעיצוב תכניות לימודים , ( האקדמית וכן כרמת בית הספר ( מה מלמדים , מתי מלמדים ואיך מלמדים . ( במחקר המתבונן בהוראת מקצועות מדעיים בבית הספר בעולם במהלך המחצית השנייה של המאה ה20- זוהו שלושה גלים של רפורמות בחינוך המדעי , ( Wallace & Louden , 1998 ) בכל אחד מהם אפשר להבחין בשוני במיקוד הגישה ובשוני בתפיסת הידע המדעי , אצל הלומד , ואצל המורה . בגל הראשון , אשר התמקד בידע המדעי-דיסציפלינרי , נתפס הלומד כמי ש"מגלה" ידע ...  אל הספר
מכון מופ"ת