מגמות נוספות בשינוי תפיסתי

נושא המעורר עניין מחקרי , הוא התייחסות ליחסי הגומלין שבין שינוי תפיסתי לאמונות אפיסטמולוגיות . ( Sinatra , 2005 ) ( epistemological beliefs ) הנחות יסוד אונתולוגיות ואפיסטמולוגיות שיש ללומדים תופסות מקום מרכזי בהתהוללות שינוי תפיסתי או בהימנעות ממנו . הנחות אלה קשה לשנות , ויותר מכך , הלומדים , בדרך כלל , אינם מודעים להנחות הסמויות שבהן הם אוחזים - הן מושרשות מאוד בשל ניסיון חייהם , ולשינוי בהן יש השפעה מרחיקת לכת על מערכות רבות . ( Schnotz et al ., 1999 ) מחקרים שונים מצביעים על קשר שבין אמונה אפיסטמולוגית לשינוי התפיסתי , ( Mason , 2005 ) אך הנושא מצריך מחקר נוסף . נושא נוסף המצוי בחזית המחקר בראשית המאה ה21- הוא התייחסות למושג המכונה שינוי תפיסתי מכוון . ( change intentional conceptual ) זהו תהליך שייעדו להביא לשינוי תפיסתי בידע , באמצעות למידה שמטרותיה עוצבו במודע בידי הלומד , הפועל במכוון להשגת יעד זה . ( Sinatra & Pintrich , 2003 ) תהליך של שינוי תפיסתי כזה מתרחש תוך אינטראקציה בין גורמים קוגניטיביים , מטה-קוגניטיביים , הניעתיים , ריגושיים , הקשריים . ייחוד התהליך הוא בשליטת הלומ...  אל הספר
מכון מופ"ת