תרשים ‭:5‬ המודל הקוגניטיבי-ריגושי של שינוי תפיסתי (על פי ‭(Gregoire, 2003‬