תרשים ‭:4‬ מודל קוגניטיבי לארגון מחדש של ידע ‭(Dole & Sinatra, 1998)‬