שינוי תפיסתי בפסיכולוגיה חברתית ובפסיכולוגיה ארגונית

בעוד הפסיכולוגיה הקוגניטיבית התמקדה בשאלות שעניינן שינויים בידע , ובעיקר ידע שהוא מדיד וחד-משמעי שאפשר להעריך את תוקף האמת המדעית שלו , הפסיכולוגיה החברתית התעניינה בשאלה של שינוי עמדות ( attitudes change ) ושינוי אמונות . ( beliefs ) אמונות מאפיינות מחשבות שיש לאנשים כלפי אובייקטים ; עמדות הן מאגר של אמונות המקושרות ביניהן והמייצגות יחס כלפי סוגיה כלשהי , על ציר הנע בין ( + ) לבין . ( - ) למשל : יחס כלפי סוגיה כמו אחזקת נשק בידי הפרט הוא הוצאה של עמדות קודמות ואמונות מהו נשק , מי משתמש בר , מתי , למה וכן הלאה . אמתות הומשגו כייצוג בזיכרון המכיל רשת אסוציאציות או סכמה וכן הומשגו גם גורמים רגשיים . ( 1990 Tesser & Saffer , ) הפסיכולוגיה החברתית שאלה : כיצד אנשים מעצבים לעצמם נקודות מבט , עמדות , אמונות משלהם כלפי סוגיה מסוימת ? איזו סבירות יש שישנו אותן ? באילו תנאים יחול שינוי ? הפסיכולוגיה החברתית עיצבה מודלים קומבינטוריים-מתמטיים ומודלים תהליכיים המנתחים איכותנית את תהליכי שינוי העמדות . ( Eagly & Chaiken , 1993 ) מושג מפתח להבנת התהליך כפי שהוא מוצג במודל העוסק בתיאור תהליך מעין זה ...  אל הספר
מכון מופ"ת