ההקשר והשינוי התפיסתי

מחקרים שהוביל פול פינטריץ' מאוניברסיטת אן-ארבור במישיגן , עם עמיתים ותלמידים , בחנו את תופעת השינוי התפיסתי מנקודות תצפית חדשות . במאמר פורץ דרך בחשיבה על השינוי התפיסתי הציבו פינטריץ מרקס ובויל ( Pintrich , Marx & Boyle , 1993 ) את מרכזיות הגורמים המוטיבציוניים והאפקטיביים בתהליכי שינוי תפיסתי . כדי להבהיר את ייחוד תפיסתם על השינוי התפיסתי , בחרו פינטריץ ואחרים להשתמש לשם תיאור תפיסתם בצירוף המטפורי "שינוי תפיסתי חם" , ( hot conceptual change ) מול תפיסת פוזנר ואחרים , שאותה כינו " שינוי תפיסתי קר" ( cold conceptual change ) בשל התמקדות האחרונים בהיבטים הרציונליים-קוגניטיביים בתיאור תהליך השינוי . פינטריץ ואחרים מיקדו את תשומת לב המחקר בסדרה של גורמים המשפיעים על התרחשות שינוי תפיסתי : ההקשר של הכיתה ( context ) שבה מופעל תהליך השינוי והאינטראקציה המתרחשת בה ; המוטיבציה של הלומד עצמו ; תפיסות על טבע הידע והלמידה שיש ללומד המעורב בשינוי ;( epistemological beliefs ) גורמים ריגושיים , חברתיים ומאפיינים כאשר למטרות הלמידה של הלומד . ( Pintrich & Schrauben , 1992 ) במחקריו ניתח פינטריץ' את...  אל הספר
מכון מופ"ת