"שינוי תפיסתי" (conceptual change)

המושג שינוי תפיסתי הוגדר בהגדרות שונות בתחומי הפסיכולוגיה ההתפתחותית , הפסיכולוגיה הקוגניטיבית , בהוראת המדעים ובפסיכולוגיה החברתית . ( Dole & Sinatra , 1998 ) קיימת הסכמה כללית בין חוקרים כי המושג מתייחס לתופעה מרכזית של ארגון מחדש של ידע קיים . ( Duit , 1999 ) כמו כן , ברור כי בפסיכולוגיה קוגניטיבית נהוג להשתמש בביטוי 'שינוי תפיסתי' הן לתיאור התהליך והן לתיאור תוצאתו . ( Chi , 1992 )  אל הספר
מכון מופ"ת